Nieuws

Branche Update 6 december 2023

Detailhandel, afval en asbest

Je hoorde een Branche Update met Fabienne de Vries.

Gemeenten streven naar het principe "de vervuiler betaalt" met gedifferentieerde tarieven, maar dit leidt tot extra kosten voor zowel vervuilers als niet-vervuilers. Burgers worden financieel belast, wat resulteert in verzet, zoals illegale afvaldumpingen.

Ondernemers ervaren moeilijkheden bij het betrekken van vastgoedeigenaren bij winkelcentrumverbeteringen. Vastgoedbeleggers tonen weinig betrokkenheid bij lokale economie en leefbaarheid. Samenwerkingsverbanden, zoals Bedrijven Investeringszones (BIZ), bieden weinig meerwaarde door slecht management en overmatige regels.

Opdrachtgevers hebben geen controle over de asbestbranche door een overdaad aan regels en verschillende handhavers. Woningcorporaties missen kennis over asbestverplichtingen en lijken hun verantwoordelijkheid te ontlopen, wat het risico op eigenhandige verwijdering door bewoners vergroot.

Fabienne de Vries ging erover in gesprek met Frank Woreel en Tineke Stuifzand van Stichting Samenwerkend Nederland en Pieter den Boeft. Hoe kunnen overheden een balans vinden tussen het stimuleren van afvalreductie en het eerlijk verdelen van de kosten?

Branche Update 
In deze speciale reeks branche-updates nemen we je mee in ontwikkelingen die ervoor zorgen dat overheid en het bedrijfsleven bij elkaar aan tafel komen om het gesprek met elkaar aan te gaan.

In co-creatie met Samenwerkend Nederland worden er verschillende branches en cases besproken om kennis te delen en verschillende inzichten te belichten.

Luister live