Nieuws

Anders Werken Paul Geraeds 260424

De managementkloof

Tijdens Anders Werken ging het over het gat tussen jonger en ouder management.

Tussen het jonger (tot 50 jaar) en ouder (50+) management is een gat ontstaan. Er is een duidelijke tweedeling aan het ontstaan op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, techniek, social media en binding met de nieuwe generatie instromers. Hier zal het forum waar Paul Geraeds aan deelneemt tijdens de Anders Werken Summit ook nader op ingaan. Ron Lemmens en Mike Stern blikten terug met Paul Geraeds, voorzitter van het NCD. Wat ziet hij qua ontwikkelingen op boardroom niveau bij de directeuren en commissarissen?

We zijn anders gaan werken en dit brengt veel uitdagingen met zich mee want er is veel veranderd de afgelopen periode. Bedrijven worstelen nog met de nieuwe werkmix en hier liggen veel uitdagingen, maar ook kansen. Hoe gaan we om met de nieuwe werkmix en de uitdagingen en kansen voor het management van bedrijven? Hoe kunnen we dit zo effectief mogelijk inrichten en het anders werken succesvol implementeren?

Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix, wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit.

Luister live