Nieuws

270324 NBR Special Infinity Recycling

Supporting companies contributing to a circular world

Martine Hauwert ontving Infinity Recycling in een Engelstalige New Business Radio special.

De financiële wereld speelt een belangrijke rol in de overgang naar een duurzamere toekomst, vooral met initiatieven zoals het Circular Plastics Fund van Infinity Recycling. Dit fonds, opgericht door Jan-Willem Muller en Jeroen Kelder, richt zich op het ondersteunen van bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie.

Met institutionele investeerders die 70% van het kapitaal van het fonds inbrengen, heeft het fonds 175 miljoen euro opgehaald, met recentelijk een zesde investering goedgekeurd. Dit benadrukt de focus op commerciële levensvatbaarheid en marktvraag binnen de circulaire economie.

Het Circular Plastics Fund heeft niet alleen een financieel doel, maar ook een strategisch doel, zoals te zien is aan de deelname van het Investeringsfonds Groningen, dat de overgang naar een groene chemiesector in Noord-Nederland wil bevorderen.

Met elke investering bevestigt Infinity Recycling haar toewijding aan de principes van de circulaire economie, waarbij financiën een krachtige katalysator vormen voor zowel milieubehoud als economische welvaart. Hoe draagt de oprichting van Infinity Recycling bij aan duurzaamheid met hun expertise in grondstoffenhandel en corporate finance voor technologiebedrijven? Martine Hauwert ging erover in gesprek met oprichters Jan-Willem Muller en Jeroen Kelder.

The financial world plays a crucial role in transitioning towards a more sustainable future, especially with initiatives like Infinity Recycling's Circular Plastics Fund. Founded by Jan-Willem Muller and Jeroen Kelder, this fund focuses on supporting companies contributing to a circular economy.

With institutional investors providing 70% of the fund's capital, it has raised 175 million euros, recently approving it's sixth investment. This underlines the emphasis on commercial viability and market demand within the circular economy.

The Circular Plastics Fund not only has a financial goal but also a strategic one, as shown by the participation of the Investment Fund Groningen, aiming to promote the transition to a green chemical sector in the north of The Netherlands.

With each investment, Infinity Recycling reaffirms it's commitment to circular economy principles, where finance serves as a powerful catalyst for both environmental preservation and economic prosperity. How does the establishment of Infinity Recycling contribute to sustainability with it's expertise in commodities trading and corporate finance for technology companies? Martine Hauwert discussed this with founders Jan-Willem Muller and Jeroen Kelder.

Deze special is na afloop als podcast terug te luisteren op de bekende podcastkanalen.

Luister live