Nieuws

Anders Werken 241123

Activiteit gericht werken

Anders Werken stond in het teken van 'activiteit gericht werken'.

Activiteit gericht werken kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context. Over het algemeen verwijst het naar een aanpak waarbij werkzaamheden, taken of projecten doelgericht worden uitgevoerd om specifieke doelstellingen te bereiken. 

Om activiteit gericht te laten werken, zijn effectieve communicatie, planning en samenwerking cruciaal. Het gebruik van projectmanagement tools kan ook helpen bij het organiseren en volgen van activiteiten. Het is belangrijk dat teamleden toegang hebben tot de nodige informatie en middelen en dat er duidelijke verwachtingen zijn met betrekking tot de bijdragen van elk teamlid.

Welke rol kan Office 365 hierin spelen en waar worstelen we zoal mee, waar deze tool ons bij kan helpen? Ron Lemmens en Mike Stern gingen erover in gesprek met Eric Hartsink van Communicativ en partner van Microsoft; en Marco van Gelder van Veldhoen + Company.

We zijn anders gaan werken en dit brengt veel uitdagingen met zich mee want er is veel veranderd de afgelopen periode. Bedrijven worstelen nog met de nieuwe werkmix en hier liggen veel uitdagingen, maar ook kansen. Hoe gaan we om met de nieuwe werkmix en de uitdagingen en kansen voor het management van bedrijven? Hoe kunnen we dit zo effectief mogelijk inrichten en het anders werken succesvol implementeren?

Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix, wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit.

Luister live