Nieuws

Europees Parlement

Wat is 'Trending Today' in Straatsburg?

Je hoorde een extra lange Trending Today vanuit het Europees Parlement.

Voor de laatste keer dit jaar kwam Trending Today vanuit het Europees Parlement in Straatsburg. Het was een bewogen week, die eigenlijk begon met de impact van de Hamas aanslag op Israël en de daarop volgende reacties over en weer. Daarnaast de aanslagen op een leraar in Frankrijk en de aanslag in Brussel.

In deze Trending Today stonden we bij de gebeurtenissen stil en sprak Ron Lemmens daar in deze extra lange uitzending met diverse parlementariërs over.

Hij sprak met Bert Jan Ruissen van de SGP over cameratoezicht in de visserij; Toine Manders van het CDA over de betalingstermijn voor bedrijven die strakker zal worden getrokken en het aanscherpen van de milieuaansprakelijkheid van bedrijven om schade aan het milieu te beperken en te voorkomen; de Belgische MEP Tom Vandenkendelaere van het CD&V over de aanslag in Brussel, afvalwater en ook over hoe zij Nederland ervaren als buurland; Malik Azmani van VVD over het werkplan van het Europees Parlement voor 2024; Mohammed Chahim van de PvdA over glyfosaat en het handelsemissiesysteem; en Samira Rafaela van D66 over het nieuwe wetsinstrument tegen dwangarbeid. 

Trending Today is elke eerste en derde donderdag tussen 17:00 en 18:00 uur te horen op New Business Radio. Welke macro economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek, diverse sectoren er mee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. 

Luister live