Nieuws

290623 Impact GroenLeven

Gaan biodiversiteit en energietransitie hand in hand?

Glenn van der Burg ging tijdens Impact in gesprek met Tjibbe Bosma.

Nederland zit in een energietransitie. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen per saldo nul zijn om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Dat betekent dat onze landschappen veranderen. We gaan van kolen- en gascentrales op één plek, naar meerdere zonne-en windparken op land. De overgang naar hernieuwbare bronnen heeft ook gevolgen voor de biodiversiteit.

Momenteel is er nog maar vijftien procent over van de inheemse planten- en diersoorten die we in 1900 in ons land hadden. De hoeveelheid en diversiteit aan soorten nemen snel af en ecosystemen hebben het moeilijk. Synergie vinden tussen de energietransitie en natuur- en biodiversiteit groei is dus ook cruciaal. Maar hoe doe je dat? Glenn van der Burg ging erover in gesprek met Tjibbe Bosma, bioloog en projectmanager groenbeheer en biodiversiteit bij GroenLeven.

Het programma wordt gemaakt in samenwerking met het impactonderzoekscentrum Impact Centre ErasmusGroenLeven, marktleider op het gebied van zonne-energie, en duurzaam-ondernemen.nl, hét online kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Impact is elke tweede en vierde donderdag van de maand tussen 15:00 en 16:00 uur te beluisteren op New Business Radio. Na de uitzending is het programma terug te luisteren als podcast via alle bekende podcast platforms en impact.radio.

Luister live