Nieuws

Europees Parlement

Fit for 55: bedrijven gaan betalen voor uitstoot

Trending Today stond dit keer in het teken van actualiteiten binnen het Europees Parlement.

Dit keer was het een bijzondere uitzending, want het is in het geheel gemaakt vanuit het Europees Parlement in Straatsburg. Deze week stonden er een aantal doorbraken op het programma.

Ron Lemmens sprak tijdens de uitzending met politiek beschouwer en analist Simon Trommel over het reilen en zeilen van het Europees Parlement. Hoe zit het systeem in elkaar met allerlei verschillende instanties en waarom wordt er nog altijd heen en weer gependeld tussen Straatsburg en Brussel?

Meer Europese burgers en bedrijven gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Dat heeft het Europees Parlement besloten in een stemming. Daarmee wordt wettelijk vastgelegd dat de Europese Unie in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Dit wordt Fit for 55 genoemd. Één van de rapporteurs van dit dossier in Mohammed Chahim van PvdA. Daaraan gekoppeld is het Social Climate Fund en mede vormgever en rapporteur van dit fonds is Esther de Lange van het CDA. Ron ging met beide europarlementariërs in gesprek.

Het Europees Parlement heeft daarnaast gestemt over de goedkeuring van de verordening over markten voor de crypto-activa (MiCA), ofwel de Crypto Assets. De verordening moet regels voor crypto-activa op EU-niveau vaststellen en zo rechtszekerheid bieden voor crypto-activa die niet onder de bestaande EU-wetgeving vallen. Ron ging erover in gesprek met Michiel Hoogeveen van JA21!.

De genderloonkloof is opgelost in 2086, mits we geen bindende wetgeving hebben om dit proces te versnellen. Die wetgeving gaat er wel komen. Namens D66 is Samira Rafaela betrokken bij dit dossier. 

Tot slot stonden we deze uitzending ook stil bij een ander belangrijk debat, namelijk die over de relatie tussen de EU en China. 

Trending Today is elke eerste en derde donderdag tussen 17:00 en 18:00 uur te horen op New Business Radio. Welke macro economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek, diverse sectoren er mee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. 

Luister live