Nieuws

Tineke Strik

Versnellen van de energietransitie

De Plenaire EU Update op New Business Radio gemist?

Het Europees Parlement wil het gebruik van hernieuwbare energie versnellen en het energieverbruik als geheel verminderen. Tegen 2030 moeten nog meer Europeanen duurzame energie gebruiken zoals bijvoorbeeld zonnestroom en windenergie. Tegelijkertijd moeten ze minder energie gaan verbruiken. Op die manier moet er meer energiezekerheid komen en moet klimaatverandering nog sneller worden tegengegaan.

De Nederlandse Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA), Mohammed Chahim (PvdA) en Bert-Jan Ruissen (SGP) juichen de extra maatregelen waarover onderhandeld gaat worden toe.

Hongarije is geen volwaardige democratie meer

In het Hongarije van premier Viktor Orbán is de situatie nog meer verslechterd. Volgens het Europarlement is het land ‘een electorale autocratie’ waar de democratie en rechtsstaat voortdurend worden ondermijnd. De EU heeft te weinig gedaan om de neerwaartse spiraal tegen te gaan. 

De Europarlementariërs willen dat de Europese Commissie alle mogelijke middelen tegen Hongarije inzet om de EU-waarden in het land te herstellen. Zo moeten herstelfondsen worden ingehouden tot Boedapest voldoet aan de EU-aanbevelingen en aan de uitspraken van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Eerder oordeelden de Hoven dat Hongarije de Europese waarden, democratie en mensenrechten schendt.

Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) zei in het debat dat ‘vrouwen, minderheden en kwetsbare mensen de belangrijkste doelwitten’ zijn van het beleid van Orbán. Ze wil dat ook andere EU-gelden worden ingehouden, zoals landbouwfondsen, om Hongarije onder druk te zetten.

Toereikend minimumloon in hele Europese Unie op komst

In alle lidstaten van de Europese Unie moet er een minimumloon komen dat rekening houdt met fatsoenlijke levensstandaarden. Dat heeft het Europarlement bepaald. De EU-landen moeten zorgen voor een minimumloon dat rekening houdt met ruimere loonniveaus en de kosten van het levensonderhoud.

De nieuwe richtlijn geldt voor alle EU-werknemers die een arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie hebben. Lidstaten waar het minimumloon al uitsluitend via cao’s wordt beschermd, zijn niet verplicht om de nieuwe regels door te voeren of de nieuwe afspraken overal toe te passen.

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) is rapporteur inzake het minimumloon. Mede door haar kwam de nieuwe wet tot stand. Ze vindt het belangrijk dat er snel vervolgstappen worden gezet.

In de Plenaire EU Update blikken we terug op de plenaire vergaderingen die het Europees Parlement voert in Brussel en Straatsburg. Daarin word je bijgepraat over onderwerpen die spelen in de EU en hoe de Europarlementariërs daarbij optreden. Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener en wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan?

Elke maand staan er actuele onderwerpen op de agenda waarover stemmingen en debatten plaatsvinden. Je krijgt meer te horen over de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen en wat de beslissingen vervolgens inhouden voor Europa, voor Nederland en voor jou.

Maandelijks wordt de Plenaire EU Update in de week van de plenaire vergadering uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen. 

De Plenaire EU Update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. 

Luister live