Nieuws

Geert Bourgeois

Handelsgesprekken met India

De zevende Plenaire EU Update op New Business Radio gemist?

Het Europees Parlement heeft kaders gesteld voor de opgepakte handelsgesprekken met India. In de onderhandelingen, die moeten resulteren in een handelsakkoord tussen de EU en het land, moeten Europese waarden centraal staan, aldus het Parlement. Als het aan het Europees Parlement ligt, dan moeten de Europese waarden centraal staan in de gesprekken over een handelsakkoord tussen de EU en India. Gedoeld wordt op respect voor de rechtsstaat, democratie, mensenrechten, vrouwenrechten en arbeidsrechten. Los van dat het Europarlement nog meer eisen op tafel heeft gelegd, moet het land ook kleur bekennen in Oekraïne. In de aangenomen resolutie vragen de Europarlementariërs aan de Indiase regering om de Russische inval in de kandidaat-EU-lidstaat alsnog te veroordelen. Sinds 2007 werden er gesprekken gevoerd over een handelsakkoord, maar die werden in 2013 bevroren omdat het moeizaam verliep en er geen vooruitgang werd geboekt.

Rapporteur en Europarlementariër Geert Bourgeois (N-VA) benadrukt het potentieel dat er ligt, maar vindt wel dat de EU het goede voorbeeld moet geven. De gestelde kaders en waarden zijn daarom goed. "Meer dan ooit moeten we in deze geopolitiek onzekere tijden onze bevoorradingsbronnen diversifiëren en nieuwe markten aansnijden", zegt de Vlaming. 

Thuiswerkers beschermen tegen gezondheidsproblemen

Alle burgers in de EU moeten voortaan beschermd worden tegen de negatieve mentale gevolgen van online thuiswerken. Dat heeft een meerderheid van het Europarlement besloten. De parlementariërs zien de voordelen van thuiswerken in, maar waarschuwen voor de psychische risico’s en het in gevaar komen van de privézone van mensen. Om burgers te beschermen, moeten er maatregelen komen tegen ‘technostress’ en overdreven veel online zijn. In Nederland is er momenteel geen recht om offline te zijn. Dat zou dus moeten veranderen.

Het Europees Parlement sprak dinsdag over de voor- en nadelen van online thuiswerken. Dat is sinds het uitbreken van de coronapandemie overal in de EU doorgebroken. In een aangenomen resolutie onderschrijven de parlementariërs de voordelen van thuiswerken, zoals meer flexibiliteit en zelfstandigheid. Maar ook waarschuwen ze voor de nadelige gevolgen: teveel werken, geen scheiding meer tussen werk en privé en sociale werkdruk. Daarnaast zijn de Europarlementariërs bezorgd over de technologie in de software die op ons afkomt. Gedoeld wordt op artificiële intelligentie, zoals het digitaal volgen van werknemers op afstand, het in de gaten houden van hun prestaties en het bijhouden van de gewerkte tijden. Dit kan mentale gezondheidsklachten met zich meebrengen, maar kan er ook voor zorgen dat de privacy van arbeiders onder druk komt te staan.

Om alle problemen te ondervangen, stelt het Europees Parlement voor dat er een Europese zorgstrategie en een EU-strategie voor mentale gezondheid komt. Ook moeten de lidstaten met nationale actieplannen komen. De Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks) stelt dat ‘de stress om gevolgd te worden het verlies van autonomie leidt tot een lager welzijn van werknemers. Het heeft een negatieve invloed op hun geestelijke gezondheid.’ Zij wil snel regels voor de gehele arbeidsmarkt om dit toezicht en het constant monitoren van werknemers te verbieden. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius noemt de mentale gezondheidscrisis een sluipmoordenaar die al vele jaren ongestoord zijn gang kan gaan in Europa. Zij vindt dat Europees ingrijpen noodzakelijk is. 

Europarlement accepteert nucleair en gas als groene energievormen

Kernenergie en aardgas kunnen in de Europese Unie ook als groene energievormen worden gezien. Het Europarlement is akkoord met een voorstel van de Europese Commissie voor een lijst waarin bepaalde nucleaire en gasactiviteiten voortaan als duurzaam kunnen worden gezien. Door beide energievormen zo te zien, kunnen initiatiefnemers van nieuwe nucleaire en gasprojecten investeringen krijgen. Zo kan de EU de klimaatdoelen van Parijs halen. Kernenergie is CO2-neutraal en aardgas stoot minder CO2 uit.

De Europese Commissie wil de Green Deal goed kunnen uitvoeren om zo de klimaatdoelstellingen te halen en een duurzame economie te laten ontstaan. Daarom stelde de Commissie voor om kernenergie en aardgas in bepaalde gevallen tot groen te verklaren, zodat bedrijven en investeerders kunnen worden gestimuleerd om projecten op te zetten rond gas en het atoom. In het Europarlement was een resolutie opgeworpen die dat voorstel zou verwerpen, maar die resolutie heeft het niet gehaald. Door de stemming in het Europarlement is weg nu vrij voor meer aardgas en kernenergie in de EU. De Commissie kan de Green Deal beter uitvoeren en de kans op het halen van de klimaatdoelen van Parijs wordt hierdoor groter. Verder is de taxonomierichtlijn belangrijk: door deze kaders kan de EU investeren in echte duurzame energie en kan zogenoemde ‘greenwashing’ – een project ‘groen’ noemen voor de vorm om vervolgens subsidie te krijgen – veel minder snel plaatsvinden. Zo kunnen nucleair en aardgas worden gestimuleerd.

Rob Roos (JA21) is blij dat de resolutie van de baan is. Hij noemt die ‘hypocriet’. In het Europarlement in Straatsburg zei hij: "Elke maand vergaderen we hier en altijd zijn de notoire tegenstanders van kernenergie gewoon hier in Frankrijk aanwezig. Kennelijk voelt iedereen zich veilig genoeg om hier naartoe te komen. Dit land draait al veertig jaar veilig op kernenergie. Dat geldt ook voor de stroom in dit Parlement." Roos benadrukt dat het EU-onderzoekscentrum dat kernenergie niet schadelijker is dan renewables – volledig duurzame energietechnieken. "Daarbij produceren kerncentrales continu energie. Het is dus beter dan zon en wind."

In de Plenaire EU Update blikken we terug op de plenaire vergaderingen die het Europees Parlement voert in Brussel en Straatsburg. Daarin word je bijgepraat over onderwerpen die spelen in de EU en hoe de Europarlementariërs daarbij optreden. Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener en wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan?

Elke maand staan er actuele onderwerpen op de agenda waarover stemmingen en debatten plaatsvinden. Je krijgt meer te horen over de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen en wat de beslissingen vervolgens inhouden voor Europa, voor Nederland en voor jou.

Maandelijks wordt de Plenaire EU Update in de week van de plenaire vergadering uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen. 

De Plenaire EU Update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. 

Luister live