Nieuws

Europarlementarier 09062022

Europees Parlement wil energie-onafhankelijke Europese Unie

De zesde Plenaire EU Update op New Business Radio gemist?

Het Europees Parlement besprak deze week een aantal belangrijke EU-wetten tegen de uitstoot van broeikasgassen die horen bij het zogenaamde 'Fit for 55'-pakket. Dit pakket is een plan van de EU om het uitstoten van fossiele brandstoffen voor 2030 met minimaal 55 procent te verlagen ten opzichte van 1990. Uiterlijk in 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Ook zou er een Sociaal Klimaatfonds moeten komen om energiearmoede tegen te gaan. Dit fonds moet dan zorgen voor inkomenssteun, zoals een verlaging van energieprijzen en –belastingen, om de hogere brandstofprijzen voor wegvervoer en verwarming te compenseren.  

Bij een plenaire stemming werd het rapport over ETS II teruggestuurd naar de EP-Milieucommissie om het bijvoorbeeld nogmaals te hebben over de implementatiedata. Omdat alles samenhangt met de opvolger van het huidige emissiehandelssysteem, werden ook de stemmingen over het koolstofgrenscorrectie mechanisme en het Sociaal Klimaatfonds uitgesteld. Bij de Nederlandse Europarlementariërs heerste tijdens het debat ook al onvrede over de gesloten compromissen. Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) waarschuwde voor de stemming al dat het Parlement beducht moet zijn op lobbyisten. Wat is volgens Mohammed Chahim hun rol geweest in de spannende stemming over de emissiehandel deze week? Ron Lemmens ging er met hem over in gesprek.

Turkije moet er niet op rekenen dat de opgeschorte gesprekken voor het EU-lidmaatschap worden hervat. Dat heeft het Europees Parlement laten weten in een debat over het land, dat nog steeds kandidaat EU-lid is. Er zijn in Turkije onvoldoende verbeteringen op het gebied van vrijheden, de democratie en rechtsstaat. Ook moet het land de NAVO-aanvragen van Finland en Zweden in goed vertrouwen afhandelen. Wel is de relatie tussen de EU en de Turken verbeterd. 

De onderhandelingen met Turkije zijn sinds 2018 bevroren en zullen voorlopig niet uit de koelkast gehaald worden, zo waarschuwen de Europarlementariërs. Ze roepen de Europese Commissie op om voldoende geld vrij te maken voor pro-democratische inspanningen in Turkije. Het Europarlement is tevreden over de verbetering van de betrekkingen tussen Turkije en de EU, vooral over de dialoog op hoog niveau. Ook verwelkomen de parlementariërs dat Ankara in de Oekraïne-oorlog wil optreden als bemiddelaar. Samenwerking tussen de Turken en de EU is van groot belang voor het buitenlandse veiligheidsbeleid.

VVD-Europarlementariër Malik Azmani bezocht Turkije onlangs en waarschuwt voor ‘een turbulent jaar’ in de relatie met dat land. ‘De Turkse onwil om overeenstemming te bereiken over de NAVO-aanvragen van Finland en Zweden is slechts een begin. Er zullen zich meer problemen voordoen naarmate we dichter bij de Turkse verkiezingen in de zomer van volgend jaar komen. Mijn belangrijkste boodschap is om kalm te blijven. Er staat te veel op het spel: migratie, veiligheid, economie.’ Er moeten rode lijnen getrokken worden, aldus Azmani. 

De Europese Unie moet meer bevoegdheden krijgen en slagvaardiger in de besluitvorming worden, zo wil het Europarlement. Ook moet het parlement meer macht krijgen en moet in bepaalde gevallen het vetorecht van EU-landen worden afgeschaft. Om deze en andere hervormingen voor elkaar te krijgen, moeten de Europese verdragen eerst worden herzien, stelt het Parlement, dat de EU-leiders oproept hierover een Conventie te organiseren.

Niet alleen in de Raad, maar ook in het Europarlement moeten er zaken veranderen. Zo willen de parlementariërs dat ze zelf wetten kunnen indienen, wijzigen of intrekken. Op die manier komt meer macht bij de volksvertegenwoordigers van de EU te liggen en worden ze onderdeel van het wetgevende proces. Ook moet er een versterking van de procedure voor het beschermen van de fundamentele waarden van de EU komen. Het moet duidelijker worden wanneer en hoe op het schenden van die waarden wordt ingebroken, en welke gevolgen er zijn van de inbreuk daarop. De EU zelf moet eveneens meer bevoegdheden krijgen, zo vinden de Europarlementariërs. De resolutie van het Parlement komt voort uit de Conferentie over de Toekomst van Europa, waarin met overheden, burgers en organisaties gesproken is over hoe het verder moet met het Europese project.

De Nederlandse Europarlementariër Michiel Hoogeveen (JA21) vindt de oproep te ver gaan. Hij verwijst naar de wensen van de Nederlandse burger, die hij heeft laten onderzoeken en die niet overeen zouden komen met de resolutie van het EP. ‘Als ik burgers ontmoet en met hen praat over de EU en de toekomst van de EU, hebben ze het juist over een sterke gemeenschappelijke markt die werkt voor hen. Laat dat dus onze focus zijn.’ 

In de Plenaire EU Update blikken we terug op de plenaire vergaderingen die het Europees Parlement voert in Brussel en Straatsburg. Daarin word je bijgepraat over onderwerpen die spelen in de EU en hoe de Europarlementariërs daarbij optreden. Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener en wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan?

Elke maand staan er actuele onderwerpen op de agenda waarover stemmingen en debatten plaatsvinden. Je krijgt meer te horen over de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen en wat de beslissingen vervolgens inhouden voor Europa, voor Nederland en voor jou.

Maandelijks wordt de Plenaire EU Update in de week van de plenaire vergadering uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen. 

De Plenaire EU Update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. 

Luister live