Nieuws

Plenaire EU Update 18022022

Russische dreigementen moeten wake-up call voor Europa zijn

De vierde Plenaire EU Update op New Business Radio gemist?

Deze week spraken Europarlementariërs in Straatsburg hun steun uit voor Oekraïne en riepen op tot eensgezindheid. Tijdens het debat werden de laatste ontwikkelingen aangaande de Russische militaire dreiging tegen Oekraïne aan de kaak gesteld.

De nieuwe voorzitter van het Parlement, Roberta Metsola, had het over de constante steun die het Europees Parlement betuigt aan het Oekraïense volk. Een volk dat nog steeds gebukt gaat onder onzekerheid en Russische dreigingen. Ze voegde eraan toe dat deze bedreigingen ook de vrede in Europa op het spel zetten. 

Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel was aanwezig bij het debat en beaamde wat Metsola zei: de ongekende Russische opbouw langs de Oekraïense grens kan enkel worden gezien als agressief en bedreigend. Ook hij wees erop dat dergelijke Russische “oorlogszuchtige tactieken” niet alleen bedreigend zijn tegenover Oekraïne, maar ook voor de vrede en veiligheid in Europa en onze internationale samenleving. De raadsvoorzitter gaf aan dat er in de eerste plaats wordt gekozen voor diplomatieke oplossingen om spanningen te de-escaleren, maar dat de EU ook stevige sancties tegen Rusland voorbereidt mocht de militaire agressie doorgaan. Als onderdeel van de nauwe samenwerking tussen de EU en Oekraïne komt er een donorconferentie om de Oekraïense economie te ondersteunen. Een belangrijke les ook voor Europa zelf, is dat energiebronnen moeten worden gediversifieerd om niet afhankelijk te zijn van Russisch gas.

Het Europees Parlement roept op jongeren te beschermen tegen de impact van de coronapandemie. Een 'generatie-lockdown' moet voorkomen worden vinden zij. In het kader van het Europese 'Jaar van de Jeugd' werd er deze week in Straatsburg gesproken over de jongere generaties van Europa. Donderdag stemden de Europarlementariërs in met een tekst die onder andere oproept onbetaalde stages te voorkomen en geestelijke gezondheid hoog op de agenda te plaatsen bij de plannen voor herstel van de pandemie. 

In het aangenomen rapport dringen de leden eropaan dat de Commissie en de lidstaten de aanpak van jeugdwerkeloosheid vooropstellen. Jongeren worden ongekend zwaar getroffen door de pandemie en voelen zich vaak genoodzaakt onbetaalde stages te accepteren. Een “vorm van uitbuiting en een schending van hun rechten”, stelt het Parlement. Er moet daarom een wettelijk kader komen om te zorgen dat stages en leerplaatsen worden vergoed. Daarnaast moeten jongeren zonder werk, onderwijs of opleiding bijgestaan worden - bijvoorbeeld door het versterken van de jongerengarantie. De leden willen dat deze garantie bindend wordt en ook inclusiever. Het Europees Parlement wil ook dat de Commissie gaat kijken naar zogenoemde 'one-stop-shops' waar jongeren informatie kunnen vinden over bestaande Europese programma’s en waar hulp en informatie wordt gegeven over o.a. opleidingen, banen en stages. Tijdens een debat eerder dit jaar sprak Europarlementariër Kim van Sparrentak namens de Groene fractie in het Parlement over de impact van de COVID-19 pandemie op jongeren. Ook uit het Europarlement grote zorgen over geestelijke gezondheidsproblemen van jongeren, zoals angst en depressie. Tijdens de pandemie namen deze klachten toe en dat moet worden aangepakt. Mentale gesteldheid zou een eigen plek moeten krijgen in het Europese post-corona herstel, alsook binnen overkoepelende discussies over gezondheid op werk. Geestelijke gezondheidszorg is nog te vaak moeilijk toegankelijk en onbetaalbaar en dit is problematisch in de ogen van de leden.

Dinsdag heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het welzijn van boerderijdieren. Het gaat over betere naleving van Europese regels rondom het welzijn van dieren gehouden voor de vleesproductie, zoals vleeskuikens en varkens. De Europarlementariërs benadrukken in het rapport dat de huidige regels niet volledig worden toegepast in alle lidstaten. Het Parlement roept op tot duidelijkere regels, de ondersteuning van boeren die deze in de praktijk toepassen en dezelfde regels voor geïmporteerde landbouwproducten. In plaats van nieuwe wetten of herzieningen moeten de huidige regels hetzelfde toegepast worden in alle lidstaten. Mogelijke herzieningen van de dierenwelzijnsregels moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, effectbeoordelingen en een strategie per diersoort, zegt het verslag.

Het Parlement waarschuwt daarbij dat praktijken die bedoeld zijn om het dierenwelzijn te verbeteren, tot hogere productiekosten kunnen leiden en de werkdruk van boeren kunnen verhogen. Daarom moeten veetelers voldoende tijd, ondersteuning, training en financiering krijgen.

Bij de actualisering van de dierenwelzijnsregels moet rekening worden gehouden met het concurrentievermogen van Europese agrariërs op de mondiale markt. Daarom moet de Europese Commissie in overeenkomsten met andere landen onderhandelen over wederkerigheidsclausules over de naleving van dierenwelzijnsregels voor geïmporteerde producten. De invoer in Europa van vee of vlees dat niet voldoet aan de Europese eisen voor dierenwelzijn moet volgens het Parlement verboden worden.

In de Plenaire EU Update blikken we terug op de plenaire vergaderingen die het Europees Parlement voert in Brussel en Straatsburg. Daarin word je bijgepraat over onderwerpen die spelen in de EU en hoe de Europarlementariërs daarbij optreden. Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener en wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan?

Elke maand staan er actuele onderwerpen op de agenda waarover stemmingen en debatten plaatsvinden. Je krijgt meer te horen over de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen en wat de beslissingen vervolgens inhouden voor Europa, voor Nederland en voor jou.

Maandelijks wordt de Plenaire EU Update in de week van de plenaire vergadering uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen. 

De Plenaire EU Update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. 

Luister live