Nieuws

280122 Impact

Leiderschap in de energietransitie

Dit keer stond het thema leiderschap in de energietransitie centraal in Impact.

De energietransitie is een enorme opgave. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het bouwen van windmolens en zonnepanelen op land en zee en het in lijn brengen van de verschillende belangen van netbeheerders, projectontwikkelaars, rijksoverheid, burgers en belangenorganisaties. Een transitie waar leiderschap nodig is. Voor de transitie zelf, maar ook binnen de organisaties die de energietransitie aanvoeren. Welk leiderschap is er nodig? Hoe zorg je daar voor en wat betekent dat voor de organisatie van het leiderschap binnen een bedrijf?Glenn van der Burg ging over in dit onderwerp in gesprek met Peter Paul Weeda en Roland Pechtold, de CEO's van GroenLeven. 

Het programma wordt gemaakt in samenwerking met het impactonderzoekscentrum Impact Centre ErasmusGroenLeven, marktleider op het gebied van zonne-energie, en duurzaam-ondernemen.nl, hét online kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Impact is elke tweede en vierde vrijdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 uur te beluisteren op New Business Radio. Na de uitzending is het programma terug te luisteren als podcast via alle bekende podcast platforms en impact.radio.

Luister live