Nieuws

Europarlementariers

Heeft COP26 geleverd wat het moest leveren?

Je hoorde de tweede Plenaire EU Update op New Business Radio.

Het Europees Parlement heeft de uitkomst van de klimaattop in Glasgow besproken. Hoewel critici zeggen dat de top niet dat heeft gebracht wat het had moeten brengen, zien de meeste Europarlementariërs ook positieve punten bij de afspraken die in Schotland zijn gemaakt. Zij beschouwen 'Glasgow' niet als een mislukking, maar juist als een stap in de goede richting om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Nederlandse Europarlementariërs zijn niet allemaal even tevreden met 'Glasgow' en  roerden zich. Robert Denneman sprak Bas Eickhout van GroenLinks en Greens/EFA over het debat.

Het landbouwbeleid van de Europese Unie gaat drastisch op de schop en zal duurzamer en eerlijker worden. Dat heeft het Europarlement besloten. Er komt een vaste pot met geld om schommelingen in de prijzen of op de markt op te vangen en de arbeidsregels zullen strenger worden nageleefd. De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is lid van de Landbouwcommissie en volgde de onderhandelingen namens de conservatieve ECR-fractie in het Parlement. Dit plan verdient steun omdat het Parlement ‘onrealistische ambities’ van de Europese Commissie heeft weten terug te dringen, meent Ruissen. "We hebben een goede balans gevonden tussen inkomensondersteuning en gerichte beloning." Daar voegt hij aan toe: "Veel zal echter afhangen van de invulling door de lidstaten. Zij krijgen immers meer keuzevrijheid. En dat is goed, want zo kunnen ze beter rekening houden met de lokale omstandigheden, maar het is daarbij wel zaak dat we blijven waken over een gelijk speelveld." De SGP'er wil dat de Europese Commissie bij de toetsing van de strategische plannen van de lidstaten niet alleen te kijkt naar de ecologische, maar ook naar de economische effecten. Bert-Jan Ruissen vertelde er meer over tijdens deze Plenaire EU Update. 

In de Plenaire EU Update blikken we terug op de plenaire vergaderingen die het Europees Parlement voert in Brussel en Straatsburg. Daarin word je bijgepraat over onderwerpen die spelen in de EU en hoe de Europarlementariërs daarbij optreden. Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener en wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan?

Elke maand staan er actuele onderwerpen op de agenda waarover stemmingen en debatten plaatsvinden. Je krijgt meer te horen over de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen en wat de beslissingen vervolgens inhouden voor Europa, voor Nederland en voor jou.

Maandelijks wordt de Plenaire EU Update in de week van de plenaire vergadering uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen. 

De Plenaire EU Update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. 

Luister live