Nieuws

Plenaire EU Update aflevering 1

Plenaire EU Updates

Voor het weekend hoorde je de eerste aflevering van de Plenaire EU Update.

Journalisten die worden tegengewerkt door rechtszaken van overheden en zakenlieden moeten beter worden beschermd. Daarom heeft het Europees Parlement een pakket aan maatregelen aangenomen, waarmee juridische stappen tegen journalisten, maar ook activisten en maatschappelijke organisaties, moeten worden tegengegaan. De Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) zegt: ‘Een levendig en open debat is een van de fundamenten van onze democratie en rechtsstaat. Maar helaas staat de persvrijheid op verschillende plekken in Europa onder druk."

De Europese Unie moet zich beter kunnen voorbereiden op nieuwe gezondheidscrisissen en daarom wordt er een nieuwe EU-autoriteit in het leven geroepen. De autoriteit ‘Health Emergency Preparedness and Response Authority’ (HERA) moet gecontroleerd worden door het Europees Parlement, die daarom deze week de voorbereiding op de onderhandelingen met de lidstaten heeft aangepast. Het Parlement roept op tot meer openheid en betere samenwerking tussen verschillende EU-instanties rond volksgezondheid. De Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is optimistisch over de stappen om tot een gezondheidsunie te komen. "Voor corona stond dit niet op het netvlies van nationale bestuurders, maar nu is iedereen doordrongen van de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied," zegt zij erover.

Polen moet garanderen dat vrouwenlevens niet langer in gevaar komen door de Poolse wet die het recht op abortus inperkt. Dat stelt het Europees Parlement, nadat een zwangere vrouw is overleden omdat een abortus uitbleef. In Polen moeten alle vrouwen toegang krijgen tot veilige, legale en gratis abortuszorg, zo vindt het Parlement. D66-Europarlementslid Samira Rafaela is het roerend met haar collega’s eens over Polen en vertelde hier meer over tijdens deze eerste aflevering van Plenaire EU Updates.

In de Plenaire EU Update blikken we terug op de plenaire vergaderingen die het Europees Parlement voert in Brussel en Straatsburg. Daarin word je bijgepraat over onderwerpen die spelen in de EU en hoe de Europarlementariërs daarbij optreden. Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener en wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan?

Elke maand staan er actuele onderwerpen op de agenda waarover stemmingen en debatten plaatsvinden. Je krijgt meer te horen over de Europarlementariërs die Nederland vertegenwoordigen en wat de beslissingen vervolgens inhouden voor Europa, voor Nederland en voor jou.Tijdens de Plenaire EU Update op New Business Radio hoor je wat onze 

Maandelijks wordt de Plenaire EU Update in de week van de plenaire vergadering uitgezonden op New Business Radio en de podcast wordt tevens verspreid via alle bekende podcastkanalen (o.a. Spotify & Apple Podcasts) en social media kanalen. 

De Plenaire EU Update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. 

Luister live