Nieuws

Hulp bij Brexit!

Welke effecten heeft de Brexit voor de agro-voedingssector? In Naaldwijk vond een bijeenkomst plaats rondom dit thema. Ron Lemmens maakte een reportage, hij sprak onder andere met LNV-minister Carola Schouten en Hans de Boer van VNO-NCW. 

 

De Brexit kan een grote impact hebben op de agrosector. Om bij de voorbereidingen te helpen organiseerde het Ministerie van LNV, LTO Nederland, VNO-NCW en MKB- een speciale sessie over Brexit voor ondernemers uit de agrosector. De bijeenkomst vond plaats in Naaldwijk in de veiling van Flora Holland.

 

Tijdens de bijeenkomst spraken minister Schouten (LNV), Marc Calon (LTO Nederland), Hans de Boer (VNO-NCW) en experts van de Rabobank, Douane en NVWA over hoe Brexit de agrosector kan raken en wat ondernemers nu al kunnen regelen om kansen te benutten en risico’s te ondervangen.

 

Nederland is de grootse agro-exporteur naar het VK (ca. € 9 mld.). Zo’n 10% van onze agrarische uitvoer gaat daarmee naar het VK. Brexit kan groot effect hebben op deze goede uitgangspositie. Zo kunnen toekomstige handelsbarrières -als extra controles aan de grens- groot effect hebben. Ook zal de concurrentie op de Europese markt naar verwachting toenemen bij moeilijker toegang tot de Britse markt.

Ga terug