Nieuws

Wat als het misgaat?

Ron Lemmens maakte een reportage over de Wagner Group Governance Kennisbijeenkomst ‘Wat als het misgaat? Als strafvervolging de organisatie binnenkomt.’ Aan het woord zijn Mr. Aldo Verbruggen en Prof. drs. Philip Wagner en Dr. Marianne Stadlander.

 

De Raad van Commissarissen houden toezicht op de zogenaamde 'license to operate' van de organisatie. De Raad zorgt ervoor dat afwegingen helder zijn en legt daarover naar de maatschappij verantwoording af. Maar wat als het toch misgaat? Als de organisatie, of personen die namens de organisatie acteren, in botsing komen met de overheid en met strafvervolging worden geconfronteerd? Een strafrechtelijk onderzoek kan tot grote reputatieschade leiden en voor maatschappelijke onrust zorgen. Niet zelden zijn de maatschappelijke effecten groter dan de strafrechtelijke effecten. 

Advocaat en oud-officier van justitie Mr. Aldo Verbruggen stelt dat ons strafrecht meer de Amerikaanse trend volgt. Geen enkele organisatie kan meer met zekerheid stellen dat zij niet te maken krijgt met een strafrechtelijk onderzoek. Verbruggen zal ingaan op de verhouding tussen financieel economische criminaliteit en het strafrecht. Daarnaast komt aan de orde in welke mate deze trend impact heeft op de relatie tussen de onderneming, haar bestuur en haar toezicht. 

Kunnen we in Nederland mogelijk een betere aanvaardbare standaard creëren in ons strafrecht dan de Amerikaanse standaard en welke partijen kunnen hier een bijdrage aan leveren?

Prof. drs. Philip Wagner besprak zijn inzichten over hoe een Raad zich kan opstellen in een dergelijke situatie. Zijn er dan überhaupt nog mechanismen om in control te zijn als Raad?

 

Ga terug